Διοικητικό Συμβούλιο (από 20/12/2012)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο (από 20/12/2012)

Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε μετά τις εκλογές στις 20/12/2012, συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση μετά τις αρχαιρεσίες και πραγματοποίησε κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών που εκλέχθηκαν. Συνέχεια