ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

OI EGGRAFES XEKINISANΑγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σχετικά με τις εγγραφές στην Α’ τάξη Δημοτικού για το Σχολικό έτος 2020-21 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

1. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 15/5/2020 έως και 29/5/2020.
2. Στην Α τάξη εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από τις 1/1/2014 έως και 31/12/2014.

3. Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από την σχετική εγκύκλιο για την διαδικασία πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2020-21

4. Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές ή την καθυστέρηση εγγραφής ισχύουν όσα προβλέπονται παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

5. Δικαιολογητικά εγγραφής:
α. Αίτηση εγγραφής (έντυπο σχολείου)

β. Επίδειξη βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται οτι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (φωτοτυπία σελίδας στοιχείων παιδιού & σελίδων με εμβόλια, αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια).
γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (στο επώνυμο του γονέα). Οι αιτήσεις εγγραφής στην Α’  Δημοτικού, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας [(άρθρο 5, ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α)].

δ. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου. Εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας. 

ε. Ατομικό δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο αφού συμπληρωθεί (από ιατρούς Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων κ.λ.π ή από ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων π.χ. απο ιδιώτες ιατρούς), θα προσκομιστεί στο σχολείο.

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ΑΔΥΜ και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (Φ.Ι.Ε.)  εδώ: adym_deltio_kai_fyllo_exetasis_2020 .

**  Το ΑΔΥΜ μπορεί να κατατεθεί στο σχολείο και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το αργότερο μέχρι 30/9/2020.

Το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία έτη (Α΄,Β΄& Γ’ τάξη) . Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν καινούριο Α.Δ.Υ.Μ και φύλλο εξέτασης στην έναρξη της φοίτησης της  Δ΄τάξης του Δημοτικού.

στ. Εφόσον  υπάρχει η επιθυμία φοίτησης στο ολοήμερο ή στην πρωινή ζώνη,  θα πρέπει να προσκομισθεί το  Εντυπο φοίτησης στο ολοήμερο (έντυπο σχολείου), μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. ΔΕΙΤΕ, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, την εγκύκλιο για τις προϋποθέσεις φοίτησης στο ολοήμερο και στην πρωινή ζώνη 7:00 με 8:00.

ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ζ. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016).

6. Σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα χρειαστεί να προσκομίσετε Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή από δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει.

7. Οι προερχόμενοι από ιδιωτικά ή ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγράφονται στην αντίστοιχη τάξη του δημόσιου σχολείου με βάση το Αποδεικτικό Μετεγγραφής που εκδίδεται από τον Διευθυντή/ντρια ή τον Προϊστάμενο/μένη του σχολείου σύμφωνα με την παρ. 12 άρθρο 7 ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α).

8. Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς/κηδεμόνες το ζητήσουν με σχετική δήλωση. Οι αλλοδαποί/πές μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης (παρ.9 ,10 και 11, του αρ.7, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α).

 

9. Αν ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή στην Α΄ τάξη υπερβαίνει τους 22 μαθητές ανά τμήμα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 4δ του άρθρου7 του ΠΔ 79/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α).

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας κλήρωσης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τη Δ/νση του σχολείου στο οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση εγγραφής, για το σχολείο φοίτησης των τέκνων τους. Παράλληλα, θα αναρτηθεί στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικός πίνακα των μαθητών:

α) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο

β) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους, σύμφωνα με την παρ. 1γ, του άρθρου 204, του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α).

 

Με εκτίμηση,

το ΔΣ του ΣΓΚ