ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ / ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Eγγραφές Α’ τάξης 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε 1-5-2020 προβλέπεται ότι οι εγγραφές στα Δημοτικά για την Α’ τάξη και στα νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν «από τις 15 ως τις 30 Μαΐου». 

Η υποβολή των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής  για αποφυγή του συγχρωτισμού μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Συγκεκριμένα στην ΠΝΠ αναφέρεται ότι:

Άρθρο τριακοστό πέμπτο
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

“Στο π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) επέρχονται οι εξής μεταβολές:

  1. Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου».
  2. Στο άρθρο 6 ύστερα από την παρ. 4 προστίθεται
    παρ. 4Α ως εξής: «4Α. Η υποβολή των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων
    εγγραφής της περ. α΄ της παρ. 4 μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».
  3. Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου».”

Από το υπουργείο Παιδείας θα εκδοθούν τις επόμενες ημέρες σχετικές ανακοινώσεις με όλες τις διαδικασίες εγγραφών των μαθητών.

ΌΡΙΑ 3ου Δημοτικού σχολείου Γέρακα (ταχ. δ/νση:  Γκούρα και Μιαούλη, Γέρακας, Τ.Κ. 15344):


Λ. Μαραθώνος (μονά)-Κλεισθένους (ζυγά)-Εθνικής Αντιστάσεως (μονά)-Δερβενακίων (μονά-ζυγά)- Α.Ι.Θεολόγου (μονά-ζυγά)-Λ.Μαραθώνος (μονά)Ηλεκτρονική αλληλογραφία : mail@3dim-gerak.att.sch.gr
Τηλέφωνο : 2106612479,  Fax: 2106615979