ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Στα πλαίσια της προτεραιότητας που θέτουμε για την ασφάλεια των παιδιών μας στο σχολικό πλαίσιο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διερευνήσαμε τη δυνατότητα ομαδικής ασφάλισης μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του σχολείου, μια ώρα πριν και μετά το σχολείο αλλά επίσης και κατά τη διάρκεια σχολικών επισκέψεων κι άλλων δραστηριοτήτων που γίνονται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης του Σχολείου.

Η έρευνα της όλης ασφαλιστικής αγοράς έγινε μέσω συγκέντρωσης προσφορών, με κριτήριο την αξιοπιστία, τις προσφερόμενες παροχές και το ετήσιο κόστος, με τελική επιλογή την GROUPAMA Ασφαλιστική. Όλες οι προσφορές είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου. Tο ετήσιο κόστος του  προγράμματος ανέρχεται στα 4,50€/χρόνο ανά παιδί (ως τη λήξη της σχολικής χρονιάς).

 

Η συμμετοχή είναι παντελώς ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ.

Όσοι επιθυμείτε την ένταξη του παιδιού σας στο παραπάνω ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, μπορείτε να παραδώσετε τις δηλώσεις μαζί με τα χρήματα :

  1. σε εκπρόσωπο του ΔΣ του Συλλόγου που θα βρίσκεται κάθε πρωί και ως την  Πέμπτη 16/11/2017 στην είσοδο του σχολείου μας (κα Ειρήνη Καραναστάση ή κα Μαρία Στόκκου).
  2. κατά την διάρκεια των απογευματινών δραστηριοτήτων (Δευτέρα 17:00-20:00, Τρίτη 17:-21:00, Τετάρτη 17:30-21:00 και Παρασκευή 18:30-21:30)

Η σχετική δήλωση ενδιαφέροντος που πέπει να προσκομίσεται, επισυνάπτεται στο παρακατώ link αλλά  θα υπάρχουν τυπωμένες κενές δηλώσεις τόσο το πρωί όσο και τα απογεύματα προς συμπλήρωση.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GROUPAMA ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 2017 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ)

 

Σας ευχαριστούμε!