ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διεύρυνση λειτουργίας ολοήμερου σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, όπως ενημερωθήκαμε από την διεύθυνση του σχολείου μας, από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου μας θα διευρυνθεί ως τις 16:00 για όλες τις τάξεις. Σε ότι αφορά τη σίτιση, οι μαθητές χρειάζονται: •Δοχείο κατάλληλο για θερμοθάλαμο Σε κάθε δοχείο φαγητού θα πρέπει να είναι γραμμένο, με … Συνέχεια