ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109/01-08-2017)

Το ΠΔ 79/2017 για την Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών..

Advertisements