ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ Β’ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΙΣ Ε’ – ΣΤ’ ΤΑΞΕΙΣ

Aνακοίνωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες της Δ΄ τάξης,

Μετά από ενημέρωση της Δ/νσης του σχολείου, σύμφωνα με την πλειοψηφία (σε επίπεδο τμήματος) των  Υπεύθυνων δηλώσεων που καταθέσατε, δηλώνοντας την προτίμηση των παιδιών για τη Β’ ξένη γλώσσα που θα διδαχθούν την νέα σχολική χρονιά, το Ε1 θα διδαχθεί Γερμανικά και το Ε2 θα διδαχθεί Γαλλικά.

Ωστόσο, υπάρχουν παιδιά που δεν θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν τη γλώσσα που επιθυμούν, όπως επίσης υπάρχουν γονείς που έχουν ήδη δώσει χρήματα σε φροντιστήρια για την εκμάθηση β’ ξένης γλώσσας.

Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. Φ52/69055/Δ1/27-4-2017 εγκύκλιο του YΠ.Π.Ε.Θ., υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να δημιουργηθούν μεικτά-παράλληλα τμήματα (δηλαδή με μαθητές από το Δ1 και Δ2 που επιθυμούν την ίδια Β’ ξένη γλώσσα), με την προϋπόθεση οι μαθητές να είναι ισοκατανεμημένοι (δηλ. από 25 σε κάθε τμήμα).

Στο σχολείο μας οι μαθητές της Δ΄ τάξης που επιθυμούν Γαλλικά είναι συνολικά 31 και Γερμανικά 20.

Για να δημιουργηθούν 1 μεικτό-παράλληλο τμήμα Γαλλικών και 1 μεικτό-παράλληλο τμήμα Γερμανικών χρειάζεται 5 ή 6 μαθητές των ΓΑΛΛΙΚΩΝ να αλλάξουν την Υπεύθυνη Δήλωση και να επιλέξουν ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ.

Παρακαλούμε, όσοι γονείς (από τα γαλλικά το επιθυμούν), να ζητήσουν από τη Δ/νση του σχολείου,μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου, να αλλάξουν την προτίμησή τους σε ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ.

 

Με αυτόν τον τρόπο κάθε μαθητής της Δ΄ τάξης θα διδαχτεί τη Β΄ ξένη γλώσσα που επιθυμεί.

Η παραπάνω επιστολή συντάχθηκε, ύστερα από αίτημα των γονέων της Δ΄ τάξης που παρευρέθηκαν στην ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων την Παρασκευή 2/6/2017.

 

Ευχαριστούμε

To ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων