ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) 2016-17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη δωρεάν κατάρτιση και συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/-τριών μπορούν να απευθύνονται στους ιατρούς των οικείων δημοσίων Μονάδων Υγείας (Κέντρα Υγείας, Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία) και των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας και ειδικότερα όταν δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους ιατροί των προαναφερθεισών ειδικοτήτων σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί.

Για το Σχ. Έτος 2016-17 υποχρέωση προσκόμισης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν:
α) Τα νήπια που εγγράφονται για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη
φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ..
β) Οι μαθητές που εγγράφονται στην Ά ́ τάξη Δημοτικού Σχολείου, ως δικαιολογητικό εγγραφής.
γ) Οι μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Δ’ τάξη Δημοτικού Σχολείου.
δ) Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες και αλλοδαποί μαθητές, για εγγραφή σε
σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας.

Για να ανοίξετε το Δελτίο πατήστε εδώ