ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αλλαγές στο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

To σχολείο μας λειτουργεί μέχρι τώρα με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και οι κύριες αλλαγές που επιφέρει στη λειτουργία του η υπουργική απόφαση Φ12/657/70691/Δ1 – 26-4-2016 με τίτλο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και το σχετικό ΦΕΚ 1324 – 11/5/2016 είναι οι εξής κάτωθι:
Από το νέο σχολικό έτος 2016-2017:

Δεν θα είναι σχολείο τύπου ΕΑΕΠ αλλά Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό. Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο (πλέον) Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου είναι για όλες τις τάξεις τριάντα (30) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως (08:10-13:15), ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται έως τις 16:00.

Η αποχώρηση των μαθητών που ΔΕΝ συμμετέχουν στο ολοήμερο πρόγραμμα θα γίνεται στις 13:15.

Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνει:
– Με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος (16:00),
– Με τη λήξη της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση εγγραφής.
– Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16:00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Με νέα εγκύκλιο δίνεται δυνατότητα να συγκροτηθούν Τμήματα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7.00-8.00 το πρωί) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στα τμήματα αυτά δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι, φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. (βλέπε 30_05_16_oloimero)


Σύμφωνα με την νέα υπουργική απόφαση και το σχετικό ΦΕΚ 1324 – 11/5/2016 οι υποχρεωτικές διδακτικές ώρες από 35 την εβδομάδα μειώνονται σε 30.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1324 – 11/5/2016, οι μαθητές θα διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δύο (Γαλλικά−Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία στις δηλώσεις προτίμησης σε επίπεδο τμήματος (μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε ́ τάξη). Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, θα διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) αλλά και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70, δηλαδή στο/στη δασκάλο/δασκάλα της τάξης.

Διαβάστε ολόκληρη το σχετικό ΦΕΚ 1324 – 11/5/2016 και τη σχετική υπουργική απόφαση: ypourgiki_apofasi_olohmera-20160426

κατεβάστε την αίτηση για το ολοήμερο : aitisi oloimero_dimotiko