ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οδηγίες για την πρόληψη της εξάπλωσης της γρίπης στα σχολεία

Ενημέρωση για την εποχική γρίπη στα σχολεία.

Οδηγίες για την πρόληψη της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης, απέστειλε στα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την σχετική εγκύκλιο στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.dipevath.gr/v3/Feb16/8/gripi.pdf  (εγκύκλιος Υπ. Παιδείας για την εποχική γρίπη στα σχολεία)