ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στο 3ο Δημ. Σχ. Γέρακα

Ξεκίνησε το έργο της αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων στον αύλειο χώρο του σχολείου μας. Πρόκειται για μια τεχνική εργασία που είχε ζητηθεί τόσο από την Διεύθυνση του σχολείου, όσο και από τον Σύλλογο Γονέων, χωρίς να έχει εκτελεστεί μέχρι τώρα. Τα όμβρια ύδατα συγκεντρώνονταν στην αυλή λόγω της κλίσης του εδάφους με αποτέλεσμα το πλημμύρισμα του αύλειου χώρου εγκυμονώντας έτσι κινδύνους για τους μικρούς μαθητές και για την δημόσια υγεία.

Ευχαριστούμε όλους τους αρμόδιους φορείς στον Δήμο Παλλήνης για την συνεργασία ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες μάθησης για τα παιδιά μας.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την α’ φάση του έργου.

ομβρια 1 ομβρια 2 ομβρια 3 Ομβρια 4 ομβρια 5 ομβρια 6