ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός στο σχολείο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  τοποθετήθηκε η Ψυχολόγος κα Κύρκα Ο. και η Κοινωνική Λειτουργός κα Κωνσταντέλλου Ε. στη σχολική μας μονάδα. Η Κοιν. Λειτουργός θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε  Δευτέρα  και η Ψυχολόγος κάθε Παρασκευή  και θα δέχονται τους γονείς για … Συνέχεια