ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σχόλασμα 21/10/2015

Σχόλασμα 21/10/2015 : Από την Τετάρτη  21 Οκτωβρίου όλες οι τάξεις θα σχολάνε στις 14:00.

Η πρωινή ζώνη του σχολείου μας λειτουργεί κανονικά και για τις ώρες 7:00-8:00 π.μ. Η προσέλευση των μαθητών της πρωινής ζώνης ολοκληρώνεται στις 7:15 π.μ.

Για το ολοήμερο τμήμα δεν υπάρχει κάτι νεότερο.

Επίσης στο δυναμικό του σχολείου μας προστέθηκε εκπαιδευτικός για το  Τμήμα ‘Ενταξης. Το Τμήμα ‘Ενταξης είναι ένα ξεχωριστό τμήμα που λειτουργεί στον χώρο του σχολείου και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις. ‘Εχει ως στόχο την εκπαιδευτική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αν υπάρξει κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου θα σας ενημερώσουμε άμεσα.