ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σχόλασμα 12-16/10/2015

Σχόλασμα 12-16/10/2015 : Την εβδομάδα  12 Οκτωβρίου ως 16 Οκτωβρίου 2015 όλες οι τάξεις θα σχολάσουν στις 13:15 εκτός από την Τετάρτη 14/10/15 που θα σχολάσουν στις 14:00.

Η πρωινή ζώνη του σχολείου μας λειτουργεί κανονικά και για τις ώρες 7:00-8:00 π.μ. Η προσέλευση των μαθητών της πρωινής ζώνης ολοκληρώνεται στις 7:15 π.μ.

Αν υπάρξει κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου θα σας ενημερώσουμε άμεσα.