ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σχόλασμα 5-9/10/2015

Σχόλασμα 5-9/10/2015 : Την εβδομάδα  05 Οκτωβρίου ως 09 Οκτωβρίου 2015 όλα τα παιδιά θα σχολάσουν στις 13:15. Η πρωινή ζώνη του σχολείου μας λειτουργεί κανονικά και για τις ώρες 7:00-8:00 π.μ. Η προσέλευση των μαθητών της πρωινής ζώνης ολοκληρώνεται στις 7:15 π.μ.

Αν υπάρξει κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου θα σας ενημερώσουμε άμεσα.