ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σχόλασμα Δευτέρας 28/9/2015

Σχόλασμα Δευτέρας 28/9/2015. Την Δευτέρα 28/9/2015 όλες οι τάξεις θα σχολάσουν στις 13.15