ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σχόλασμα 22-25/9/2015

Σχόλασμα 22-25/9/2015 : Την εβδομάδα  22 Σεπτεμβρίου ως 25 Σεπτεμβρίου 2015 όλα τα παιδιά θα σχολάσουν στις 13:15. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή θα σας ενημερώσουμε άμεσα.