ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας εγκύκλιος- ψυχοκοινωνική στήριξη – τηλεφωνικές γραμμές

πίνακας τηλεφ γραμμών στήριξης