ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχόλασμα Πέμπτης 17/9/2015

Σχόλασμα Πέμπτης 17/9/2015 :  Την Πέμπτη  17 Σεπτεμβρίου 2015 όλα τα παιδιά θα σχολάσουν στις 13:15.