Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ / ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ  Site: http://www.sillogosgk3.gr                                                  e-mail  sillogosgk3@yahoo.gr   Γέρακας, 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε   Τακτική Γενική Συνέλευση   Με θέματα: Διαδικαστικά : πληρωμή συνδρομής των μελών, διαπίστωση απαρτίας και εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης 2014 Ενημέρωση για … Συνέχεια