Συνεδριάσεις Δ.Σ. 2013-2014
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Συνεδριάσεις Δ.Σ. 2013-2014

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη του Σχολικού Έτους 2013-2014 έχουν οριστεί για τις ημερομηνίες: Δευτέρα, 7/10/2013 Δευτέρα, 4/11/2013 Δευτέρα, 2/12/2013 Δευτέρα, 13/1/2014 Δευτέρα,  3/2/2014 Δευτέρα, 10/3/2014 Δευτέρα,  7/4/2014 Δευτέρα,  5/5/2014 Δευτέρα,  2/6/2014 Οι συνεδριάσεις θα γίνονται στον χώρο του Σχολείου ώρα 19:00 και θα είναι «ανοικτές» στα μέλη του Συλλόγου. Συνέχεια