ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση 7/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε

Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Με θέματα:

  • Διαδικαστικά : πληρωμή συνδρομής των μελών, διαπίστωση απαρτίας και εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης 2013
  • Ενημέρωση για την δράση του Δ.Σ. προηγούμενης περιόδου (Ιανουάριος 2013 – Οκτώβριος 2013) : οικονομικά του Συλόγου, εκδηλώσεις, κ.α.
  • Ενημέρωση για τους στόχους του Δ.Σ. επόμενης περιόδου
  • Προτάσεις – ψηφίσματα μελών του Συλλόγου

Στον χώρο του σχολείου

Την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013, ώρα 19.30, και αν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία (περίπου 100 άτομα), τότε η Γενική Συνέλευση θα γίνει με οσαδήποτε μέλη (όχι λιγότερα από 30) την

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ώρα 19:30

 

Απαρτία έχουμε όταν παρευρίσκονται τα ταμειακά εντάξει μέλη που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών του σχολείου, δηλαδή παρευρίσκονται γονείς που αφενός είναι ταμειακά εντάξει και αφετέρου αντιπροσωπεύουν 102 μαθητές.

Ταμειακά εντάξει μέλη είναι οι γονείς που έχουν πληρώσει την τακτική τους συνδρομή και ισχύει για ένα σχολικό έτος. Την τακτική τους ετήσια συνδρομή για το τρέχον σχολικό έτος τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να την πληρώσουν και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η συμμετοχή ΟΛΩΝ είναι απαραίτητη.

 

Για το Δ.Σ.

H Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Έλενα Μηλοπούλου

Μαρία Καλλέργη