ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Συνεδριάσεις 2011- 2013

Συνεδριάσεις ΔΣ για το Σχολικό Έτος 2012-2013

αναρτήθηκε στις 19 Σεπ 2012 – 9:42 μ.μ. από το χρήστη Sillogos Goneon Kidemonon

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη του Σχολικού Έτους 2011-2012, έχουν οριστεί για τις ημερομηνίες:

 • Δευτέρα, 1/10/2012
 • Δευτέρα, 5/11/2012
 • Δευτέρα, 3/12/2012
 • Δευτέρα, 14/1/2013
 • Δευτέρα, 4/2/2013
 • Δευτέρα, 4/3/2013
 • Δευτέρα, 1/4/2013
 • Δευτέρα, 13/5/2013
 • Δευτέρα, 3/6/2013

Οι συνεδριάσεις θα γίνονται στον χώρο του Σχολείου ώρα 19:00 και θα είναι «ανοικτές» στα μέλη του Συλλόγου.

Συνεδριάσεις ΔΣ για το Σχολικό Έτος 2011-2012

αναρτήθηκε στις 26 Σεπ 2011 – 6:13 μ.μ. από το χρήστη Sillogos Goneon Kidemonon   [ ενημερώθηκε 26 Σεπ 2011 – 6:19 μ.μ. ]

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη του Σχολικού Έτους 2011-2012, έχουν οριστεί για τις ημερομηνίες:

1.      Δευτέρα 3/10/2011,

2.     Δευτέρα 7/11/2011,

3.     Δευτέρα 5/12/2011,

4.     Δευτέρα 9/01/2012,

5.     Δευτέρα 6/02/2012,

6.     Δευτέρα 5/03/2012,

7.     Δευτέρα 2/04/2012,

8.     Δευτέρα 7/05/2012,

9.     Δευτέρα 4/06/2012

Οι συνεδριάσεις θα γίνονται στον χώρο του Σχολείου ώρα 19:30 και θα είναι «ανοικτές» στα μέλη του Συλλόγου.

Συνεδριάσεις ΔΣ για το Σχολικό Έτος 2011-2012

αναρτήθηκε στις 26 Σεπ 2011 – 6:13 μ.μ. από το χρήστη Sillogos Goneon Kidemonon   [ ενημερώθηκε 26 Σεπ 2011 – 6:19 μ.μ. ]

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη του Σχολικού Έτους 2011-2012, έχουν οριστεί για τις ημερομηνίες:

1.      Δευτέρα 3/10/2011,

2.     Δευτέρα 7/11/2011,

3.     Δευτέρα 5/12/2011,

4.     Δευτέρα 9/01/2012,

5.     Δευτέρα 6/02/2012,

6.     Δευτέρα 5/03/2012,

7.     Δευτέρα 2/04/2012,

8.     Δευτέρα 7/05/2012,

9.     Δευτέρα 4/06/2012

Οι συνεδριάσεις θα γίνονται στον χώρο του Σχολείου ώρα 19:30 και θα είναι «ανοικτές» στα μέλη του Συλλόγου.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ 24-01-2011

αναρτήθηκε στις 25 Ιαν 2011 – 10:26 μ.μ. από το χρήστη Sillogos Goneon Kidemonon

Στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24-01-2011 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη
ότι ορίσθηκε από τον Διευθυντή του Σχολείου η σύγκλιση του Σχολικού Συμβουλίου για την
Τετάρτη 26-01-2011, το απόγευμα στο χώρο του Σχολείου.
Συμφωνήθηκε τα θέματα που θα συζητηθούν να είναι:
1. Ενημέρωση του Δ.Σ. για τη λειτουργία του Σχολείου στη σχολική χρονιά 2011-2012
ως Σχολείο ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα).
2. Ζητήματα που αφορούν σε θέματα υποδομών τόσο του υπάρχοντος προσωρινού
Σχολικού Κτιρίου (υλικοτεχνική υποδομή, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με
δενδροφύτευση) όσο και του Νέου όταν ανατεθεί το έργο από τον ΟΣΚ στον μειοδότη
εργολάβο.
3. Η συμπεριφορά των παιδιών στο χώρο του Σχολείου και η πιθανή αναζήτηση
τρόπων αντιμετώπισης τυχόν έντονων περιστατικών.
Συμφωνήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να ορίσει συνάντηση γνωριμίας του νέου Δ.Σ. με τον
Δήμαρχο και να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με τις νέες αρμοδιότητες του Δήμου και
τη λειτουργία του Σχολείου, όπως ορίζονται από τον «Καλλικράτη» καθώς και θέματα που
σχετίζονται με την εμπλοκή του Δήμου στην ανέγερση του νέου Σχολικού Κτιρίου.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ 10-01-2011

αναρτήθηκε στις 25 Ιαν 2011 – 10:25 μ.μ. από το χρήστη Sillogos Goneon Kidemonon

Στην Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 10-01-2011:
1. Έγινε η παράδοση-παραλαβή των εγγράφων και των αρχείων-βιβλίων-σφραγίδων του
Συλλόγου στα νέα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ.
2. Ορίσθηκαν οι ημερομηνίες των Τακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
3. Αποφασίσθηκε η δημιουργία και «συντήρηση» ιστοσελίδας (site) του Συλλόγου.
Συστάθηκε ομάδα εργασίας σχετικά με το θέμα.
4. Αποφασίσθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να απευθυνθεί στον Διευθυντή του Σχολείου για να
καθορισθεί ημερομηνία σύγκλισης του Σχολικού Συμβουλίου.
5. Αποφασίσθηκε μετά τη σύγκλιση του Σχολικού Συμβουλίου να ορισθεί ημερομηνία
πραγματοποίησης Γενικής Συνέλευσης.
6. Αποφασίσθηκε να διανεμηθεί ανακοίνωση του Δ.Σ. στους Γονείς και Κηδεμόνες του
Σχολείου με περιεχόμενο: τα αποτελέσματα των εκλογών, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων
των νέων εκλεγμένων μελών του Δ.Σ., τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των Τακτικών
Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τέλος τους τρόπους επικοινωνίας με τους οποίους μπορούν
οι Γονείς να επικοινωνούν με το Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

αναρτήθηκε στις 22 Ιαν 2011 – 3:43 μ.μ. από το χρήστη Sillogos Goneon Kidemonon   [ ενημερώθηκε 25 Ιαν 2011 – 10:26 μ.μ. ]

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη του Σχολικού Έτους

2010-2011, έχουν οριστεί για τις ημερομηνίες:

 1. Δευτέρα 14/2/2011,
 2. Δευτέρα 14/3/2011,
 3. Δευτέρα 11/4/2011,
 4. Δευτέρα 9/5/2011,
 5. Δευτέρα 6/6/2011.

Οι συνεδριάσεις θα γίνονται στον χώρο του Σχολείου ώρα 20:00 και θα είναι «ανοικτές» στα μέλη του Συλλόγου.